Online pohádky

V době uzávěry jsme pomocí kombinace našich služeb dostali online pohádky až k dětem, které nemohly být fyzicky přítomny v prostorách své školky. Podobně probíhaly i další aktivity pro děti online. Naší snahou bylo, aby se tato online komunikace co nejvíce přiblížila atmosféře při fyzické přítomnosti účastníků.