Virtuální výuka s VIDEOOPERATOREM

Základem virtuální výuky s VIDEOOPERATOREM je, aby pedagog mohl učit tak, jak je zvyklý při standardní výuce za přítomnosti posluchačů. Ne každý je příznivcem nebo kamarádem s informačními technologiemi, ale může být skvělý pedagog. Naše řešení umožňuje pedagogům učit jak jsou zvyklí – tedy před tabulí, kde detailně vidí i slyší všechny své posluchače a oni zase komunikují s pedagogem z očí do či jako ve třídě. Učitel se může při výuce pohybovat (nesedí před obrazovkou monitoru PC), demonstruje, gestikuluje, používá pomůcky. Nemusí vše převádět do digitální podoby, aby to mohl pustit do prezentačního kanálu. Kvalitní kamery profesionálních videokonferencí perfektně přenesou každý detail pomůcky či kresby na tabuli. Vše je doprovozeno okamžitým supportem jak pro přednášející, tak posluchače. Dokonce se naši operátoři postarají o to, aby kamera zabírala vždy to co má, bez ohledu na pohyb přednášejícího.

Technika zde není pánem, ale sluhou o které nebudete ani vědět.

Tahle výuka musí všechny bavit…nechte si jí od nás předvést.